top of page

להיקבר אחרת

24.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

הפעם נציג את החלופות הקיימות לקבורת השדה ונבין איך אפשר להתמודד עם משבר הקרקעות וזיהומן בישראל. עוד נתייחס לפתרונות עתידיים כמו קבורה בים, עיכול בתמיסה מימית ושימוש במרחבים אורבניים. וגם, האם יש פיתרון הילכתי שהוא לא קבורת שדה? כל התשובות בפנים.

להיקבר אחרת
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page