top of page

הכלי שיכול למנוע סכסוכים משפחתיים

24.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

תכירו את ייפוי הכוח המתמשך - מסמך משפטי עליו חותם אדם עצמאי, שלא איבד את יכולת קבלת ההחלטות וניהול חייו. הכלי הזה מעניק לאנשים עליהם הוא סומך, לרוב בן משפחה קרוב, את הסמכות לקבל החלטות במקומו במקרה בו, חלילה, תיבצר ממנו היכולת לעשות זאת. עו"ד אפרת פריימן מסבירה מהו ייפוי כוח מתמשך, למה חשוב לערוך אותו ואיך הוא יכול למנוע סכסוכים משפחתיים.

הכלי שיכול למנוע סכסוכים משפחתיים
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page