top of page

סטקסנט (Stuxnet), חלק ג' (ש.ח.) [עושים היסטוריה]

10.2.21

סטקסנט (Stuxnet), חלק ג' (ש.ח.) [עושים היסטוריה]

מי הם יוצריה של סטקסנט? זו השאלה שסיקרנה את כל חוקרי אבטחת המידע לאחר גילוייה של התולעת המהפכנית. ושאלה חשובה נוספת: מה מגלה לנו סטקסנט לגבי האפשרות לפגוע ולהשבית תשתיות חיוניות במדינות אחרות, כמו ישראל?

סטקסנט (Stuxnet), חלק ג' (ש.ח.) [עושים היסטוריה]
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
הרשמה לרשימת תפוצה בדוא"ל | אפליקציית עושים היסטוריה (אנדרואיד) | iTunes
bottom of page