top of page

שמעון פרנס מארח את הרב יובל שרלו

24.1.22

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

הוא לא יתפלא אם רצח של ראש ממשלה יקרה כאן שוב, ומסביר כיצד לדעתו היהדות צריכה להתמודד עם נושאים כמו הומוסקסואליות ופמיניזם. הפעם, ב"עושים שיחה", נדבר עם הרב יובל שרלו על אלו ועל נושאים מרתקים נוספים שנעים בין דת, פוליטיקה, טכנולוגיה ועוד.

שמעון פרנס מארח את הרב יובל שרלו
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page