ישראל הקדום - עושים תנ"ך מארחת את פרופ' ישראל פינקלשטיין

רשימת הפרקים של "עושים תנ"ך" בהשתתפותו של פרופסור ישראל פינקלשטיין, חוקר מוביל בתום הארכיאולוגיה של הלבנט, ראש הקתרדה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופות הברונזה והברזל באונ' ת"א, ראש המשלחת לחפירות אתר מגידו, זוכה פרס דן דוד היוקרתי לשנת 2005, בין פרסומיו הרבים של פרופ' פינקלשטיין הספרים: "ראשית ישראל ארכיאולוגיה מקרא וזיכרון היסטורי" ו- "דוד ושלמה בין מציאות היסטורית למיתוס" אשר עוררו הדים רבים בעולם המחקר וכן בציבור הכללי.

[עושים תנ"ך] מדבריות התנ"ך ב' - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] מדבריות התנ"ך א' - לעמוד הפרק​

[עושים תנ"ך] ירושלים: מן החורבן ועד החשמונאים - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] ירושלים: עולה לגדולה - לעמוד הפרק

 

[עושים תנ"ך] ירושלים: המקורות בברונזה המאוחרת - לעמוד הפרק

 

[עושים תנ"ך] ירושלים: תקופת הברונזה - לעמוד הפרק

 

[עושים תנ"ך] שילה העיר הנשכחת - לעמוד הפרק

 

[עושים תנ"ך] מסע שישק ומגידו - לעמוד הפרק

 

[עושים תנ"ך] הפלישתים: בין מקרא לארכיאולוגיה - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] תכנית ה-100 מספרים בתנך - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] מי אתה שלמה המלך? - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] דוד המלך: מה הסטורי שלך? (חלק א') - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] דוד המלך: הסטורי נמשך (חלק ב') - לעמוק הפרק

[עושים תנ"ך] נידודי ארון הברית - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] ממלכת הזוהר - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] שאול המלך: בין ארכיאולוגיה לסיפור מקראי - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] שופטים קטנים גדולים - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] מה בין מלחמה, כיבוש וטריטוריה? - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] יהושע וכיבוש הארץ - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] יציאת מצרים: מיתוס או מציאות? (חלק א') - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] יציאת מצרים: מיתוס או מציאות? (חלק ב') - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] סיפורי האבות: בין אגדה ומיתוס ומציאות היסטורית - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] ההיסטוריה של ההיסטוריה - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] "בארץ ישראל קם העם היהודי" האמנם? (חלק א) - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] "בארץ ישראל קם העם היהודי" האמנם? (חלק ב) - לעמוד הפרק

[עושים תנ"ך] "בארץ ישראל קם העם היהודי" האמנם? (חלק ג) - לעמוד הפרק