top of page

ישראל הקדום - עושים תנ"ך מארחת את פרופ' ישראל פינקלשטיין

רשימת הפרקים של "עושים תנ"ך" בהשתתפותו של פרופסור ישראל פינקלשטיין, חוקר מוביל בתום הארכיאולוגיה של הלבנט, ראש הקתרדה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופות הברונזה והברזל באונ' ת"א, ראש המשלחת לחפירות אתר מגידו, זוכה פרס דן דוד היוקרתי לשנת 2005, בין פרסומיו הרבים של פרופ' פינקלשטיין הספרים: "ראשית ישראל ארכיאולוגיה מקרא וזיכרון היסטורי" ו- "דוד ושלמה בין מציאות היסטורית למיתוס" אשר עוררו הדים רבים בעולם המחקר וכן בציבור הכללי.

ממלכת יהודה: המאה האשורית - לעמוד הפרק

 

ראשית ימי ממלכת יהודה - לעמוד הפרק

 

ירבעם השני- ראשית חיבור הטקסטים המקראיים - לעמוד הפרק

ירבעם (השני! בן יואש...) - לעמוד הפרק

 

ממלכת ישראל - הממלכה הנשכחת. אל-אל ישראל - חלק ג'- לעמוד הפרק

 

ממלכת ישראל - הממלכה הנשכחת. אל-אל ישראל - חלק ב' - לעמוד הפרק

ממלכת ישראל - הממלכה הנשכחת. אל-אל ישראל - חלק א' - לעמוד הפרק

וְיֶתֶר הדברים הִנָּם כְּתוּבִים עַל סֵפֶר... הכתב והכתיבה בישראל הקדום - לעמוד הפרק

הכתב והכתיבה בישראל הקדומה - לעמוד הפרק

פרק בסימן שאלה? - לעמוק הפרק

שאלות ותשובות - כל מה שרציתם והעזתם לשאול - לעמוד הפרק

כיבוש כנען - התנגשות הטיטאנים - לעמוד הפרק

מדבריות התנ"ך ב' - לעמוד הפרק

מדבריות התנ"ך א' - לעמוד הפרק​

ירושלים: מן החורבן ועד החשמונאים - לעמוד הפרק

ירושלים: עולה לגדולה - לעמוד הפרק

 

ירושלים: המקורות בברונזה המאוחרת - לעמוד הפרק

 

ירושלים: תקופת הברונזה - לעמוד הפרק

 

שילה העיר הנשכחת - לעמוד הפרק

 

מסע שישק ומגידו - לעמוד הפרק

 

הפלישתים: בין מקרא לארכיאולוגיה - לעמוד הפרק

תכנית ה-100 מספרים בתנך - לעמוד הפרק

מי אתה שלמה המלך? - לעמוד הפרק

דוד המלך: מה הסטורי שלך? (חלק א') - לעמוד הפרק

 

דוד המלך: הסטורי נמשך (חלק ב') - לעמוק הפרק

נידודי ארון הברית - לעמוד הפרק

ממלכת הזוהר - לעמוד הפרק

שאול המלך: בין ארכיאולוגיה לסיפור מקראי - לעמוד הפרק

שופטים קטנים גדולים - לעמוד הפרק

מה בין מלחמה, כיבוש וטריטוריה? - לעמוד הפרק

 

יהושע וכיבוש הארץ - לעמוד הפרק

יציאת מצרים: מיתוס או מציאות? (חלק א') - לעמוד הפרק

יציאת מצרים: מיתוס או מציאות? (חלק ב') - לעמוד הפרק

סיפורי האבות: בין אגדה ומיתוס ומציאות היסטורית - לעמוד הפרק

ההיסטוריה של ההיסטוריה - לעמוד הפרק

"בארץ ישראל קם העם היהודי" האמנם? (חלק א) - לעמוד הפרק

"בארץ ישראל קם העם היהודי" האמנם? (חלק ב) - לעמוד הפרק

"בארץ ישראל קם העם היהודי" האמנם? (חלק ג) - לעמוד הפרק

bottom of page